اجرای محوطه سازی

منظور از محوطه سازی، تسطیح و آماده سازی محوطه ساختمان‌های پروژه، سیستم‌های ارتباطی شامل خیابان سازی، پیاده‌روسازی، شبکه‌های جمع آوری آب و فاضلاب، آبرسانی، شبکه‌های توزیع نیروی برق و گاز و بالاخره ایجاد فضای سبز است. پیمانکار موظف است با توجه به نقشه‌های اجرایی و برنامه زمانبندی اجرای عملیات، نسبت به اجرای مرحله به مرحله کار اقدام نماید.

تقدم و تأخر اجرای قسمت‌های مختلف کار و هماهنگی آن با سایر پیمانکاران پروژه که زیر نظر دستگاه نظارت صورت می‌گیرد، باید توسط پیمانکار رعایت شود تا از دوباره کاری‌ها و به وجود آمدن اشکالات بعدی جلوگیری شود‌. در صورت عدم رعایت نکات لازم در اجرای مرحله‌ای کار، پیمانکار مسئول بروز اشکالات بعدی خواهد بود و برای رفع این مشکلات، باید به هزینه خود و زیر نظر دستگاه نظارت عمل نماید.

پیاده سازی نقاط اصلی نشانه و مبدأ طرح از طریق اکیپ نقشه برداری کارفرما و دستگاه نظارت تحویل پیمانکار خواهد شد. پیمانکار موظف است که نسبت به حفظ و حراست این نقاط، نهایت دقت را به عمل آورد. تغییرات احتمالی نقاط اصلی با نظر دستگاه نظارت انجام می‌شود‌. با توجه به ماهیت پروژه، پیمانکار باید به تعداد لازم و کافی نقاط مرجع فرعی تعبیه نماید.

بهترین ها از آن شماست!

شرکت پیمانکاری آسفالت و ایزوگام عزیزی توانسته است با ارائه برترین و جدیدترین طرح های دنیا گامی نو در اجرای محوطه سازی بردارد و برای همین هم مشتریان ما رضایت کافی را از اجرای طرح ها توسط کادر حرفه ای ما را داشته اند.

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

09385209946